دست‌کش پر از هوا

هوا را گیر بیاندازید

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت گازها و ویژگی‌های آن‌ها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گازها و ویژگی‌های آن‌ها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

لیوان کاغذی

خودکار

کش پول

نی

دست کش پلاستیکی(دست کش ظرف‌شویی)

شرح آزمایش

مانند شکل در پایین لیوان و روی بدنه‌ی آن یک سوراخ ایجاد کنید(مراقب باشید که قرار است در این قسمت نی را قرار دهید پس حفره‌ای که روی بدنه ایجاد می‌کنید نیز باید به همین اندازه باشد)

دست کش پلاستیکی را روی سر لیوان قرار دهید و با استفاده از کش آن را محکم کنید که از روی لیوان نیافتد.

قسمت مربوط به انگشتان دست کش را داخل لیوان بگذارید.

نی را در حفره ای که در پایین لیوان ایجاد کردید قرار دهید. حالا در نی بدمید چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا انگشتان دست کش پر از باد می‌شود و از لیوان بیرون می‌آید؟

تا چه زمانی می‌توانید درون لیوان بدمید؟

آیا وقتی که دستکش پر از هوا شد باز هم می‌توانید در لیوان بدمید؟

آنچه اتفاق می‌افتد

وقتی که شما در نی می‌دمید، در اصل مولکول‌های هوا را وارد نی و بعد از آن وارد لیوان می‌کنید.

از آنجایی که مولکول‌های هوا نیز به فضا احتیاج دارند، وقتی که در لیوان -که سر آن با دستکش پلاستیکی بسته شده است- می‌دمید مولکول‌های هوا جایی برای فرار ندارند در نتیجه درون دستکش به دنبال فضا می‌گردند و دستکش باد می‌شود.

وقتی که دستکش پر از مولکول های هوا شد دیگر هرچه سعی کنید نمی‌توانید مولکول هوای دیگری را وارد لیوان کنید. چرا که دیگر فضای خالی وجود ندارد که مولکول های هوا جدید بروند و در آنجا قرار گیرند.

فشار ناشی از تراکم مولکول‌های گاز در داخل دست‌کش مانع از آن می‌شود که مولکول هوای دیگری وارد دست‌کش شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی