فیل کوچولوی خاکستری

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۶ سال

این کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد. کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستیوسایل مورد نیاز:

  • بادکنک
  • ماژیک رنگی
  • چسب
  • پنبه
  • قیچی
  • کاغذ الگو و مقوای خاکستری
طرح خام شکل فیل را می‌کشیم.

ناخن‌ها را رنگ می‌زنیم.

بعد دور‌بری می‌کنیم.

سپس بادکنک را پر از پنبه می‌کنیم و جای سر و خرطوم فیل می‌چسبانیم.

دو چشم  می‌کشیم روی مقوای سفید دور‌بری می‌کنیم و آن را هم روی بادکنک می‌چسبانیم.


فیل کوچولوی ما آماده است.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : الیاف گیاهی ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری