شبیه‌سازی میکروب‌های روی دندان‌ها روی کاغذ

دسته : کاغذی

این کاردستی به کودک شما کمک می‌کند تا اهمیت نظافت شخصی را بهتر درک کند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

نقاشی از دندان‌ها

کاور پلاستیکی

ماژیک

مسواک بی استفاده

شرح آزمایش

مانند شکل یک طرح از قبل آماده برای دندان‌‌ها را پرینت بگیرید یا اینکه خودتان آن را با مداد رنگی روی کاغذ نقاشی کنید.

طرح دندان‌های کشیده شده روی کاغذ را در داخل کاور پلاستیکی قرار دهید.


با استفاده از ماژیک نقاشی میکروب‌ها را روی دندان‌ها بکشید.


حالا مسواک را به دست کودک خود بدهید و از او بخواهید که با استفاده از مسواک میکروب های روی دندان‌ها را پاک کند و به نظافت دندان‌ها رسیدگی کند.مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی