جوجه زرد کوچک

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۴ تا ۱۶ سال

این کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد. کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستیمواد لازم:

  • مقوای سفید
  • کاموای زرد ضخیم
  • چشم آماده لنگه به لنگه
  • مداد
  • چسب
  • قیچی
طرح تخم مرغی شکل را بریده و یک سر کاموا را چسب می‌زنیم و روی مقوای سفید می‌چسبانیم.

شروع می‌کنیم به پیچیدن دور مقوای سفید تا همه مقوا پوشانده شود.

می‌توانیم جهت ثابت نگه داشتن جاهایی را چسب بزنیم.

چشم‌ها را می‌چسبانیم

طرح پاها و نوک جوجه را هم می‌کشیم و دور‌بری می‌کنیم و می‌چسبانیم.

پاها را بعد از چسب زدن ثابت نگه می‌داریم تا خشک شود.

سلام جوجه طلایی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا
اتصالات : چسبی ، بدون اتصال
اجرا کننده : حسین اله یاری