سعی کنید که با دمیدن توپ را از لیوان‌ها خارج کنید.

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت گازها و ویژگی‌های آن‌ها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گازها و ویژگی‌های آن‌ها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

سه عدد لیوان هم اندازه  هم شکل با دهانه‌ی بزرگ

سه تا توپ پینگ پونگ

شرح آزمایش

توپ‌های پینگ‌پونگ را در داخل لیوان‌ها قرار دهید.


سر خود را بالای لیوان‌ها بگیرید و سعی کنید تا با دمیدن در لیوان‌ها توپ را از لیوان‌ها خارج کنید.

آنچه اتفاق می‌افتد

مولکول های گاز به طور سرگردان وارد لیوان می شوند و مولکول‌های گاز به صورت سرگردان و بی نظم حرکت می‌کنند در واقع مولکول‌های گازی که با دمیدن وارد لیوان می‌کنید به توپ و دیواره های لیوان برخورد می‌کنند و دائما تغییر مسیر می‌دهند. حرکت مولکول‌های گاز خیلی سریع است، جهت حرکت آن‌ها  مدام عوض می‌شوند و در نتیجه در قسمتی از لیوان متمرکز نمی‌شوند که بتوانند توپ را بیرون بیاندازند. مگر اینکه شما با شدت خیلی زیادی در داخل لیوان فوت کنید. در این حالت مولکول های گاز زیادی به یک‌باره وارد لیوان می‌شوند. از آنجایی که این مولکول ها نیاز با فضا برای حرکت دارند توپ را به بیرون می‌اندازند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی