مار

خزندگان

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۶ سال

این کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد. کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستیوسایل مورد نیاز:

  • مقوای زرد
  • کاغذ رنگی صورتی و سفید و قرمز و مشکی
  • چسب
  • قیچی
  • مداد
طرح مار را روی مقوای زرد می‌کشیم و دور‌بری می‌کنیم.

مربع‌های کوچکی از کاغذ رنگی صورتی درمی‌آوریم و روی بدن مار پشت سر هم می‌چسبانیم.
دو تا مربع کوچک از کاغذ سفید،به شکل مردمک مار درمی آوریم و جای چشم مار می چسبانیم.
بینی مار را می‌کشیم

و با مقوای قرمز زبان مار را درست می‌کنیم.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری