بازی با سایه

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت نور است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نور است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

چراغ مطالعه یا چراغ قوه

شرح آزمایش

چراغ مطالعه‌ی خود را روشن کنید و آن را پشت دست‌های خود مقابل دیوار بگیرید.

انگشتان خود را طوری درست کنید که وقتی نور به آن‌ها می‌خورد سایه‌ی یک حیوان روی دیوار تشکیل شود.

آنچه اتفاق می‌افتد

وقتی جسمی جلوی نور را بگیرد و نگذارد بر صفحه‌ای بتابد سایه تشکیل می‌شود. به همین خاطر است که گاهی بخشی از ماه تاریک می‌شود. در حقیقت سایه زمین بر روی آن می‌افتد. در این حالت زمین بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد و نمی‌گذارد نور خورشید به ماه برسد.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی