ابر درست کنید

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های جامد، مایع و گاز است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های جامد، مایع و گاز است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

لیوان دسته دار

کتری آب داغ

تکه یخ

بطری شیشه‌ای خالی

شرح آزمایش

لیوان دسته دار را از آب داغ پر کنید

آب داغ را داخل بطری خالی بریزید.

یک تکه یخ در دهانه‌ی بطری بگذارید.

مدتی صبر کنید می‌بینید ابر نازکی در دهانه‌ی بطری زیر تکه یخ تشکیل شد.

آنچه اتفاق می‌افتد

بخار آب جوش در بطری بالا می‌رود و هنگام برخورد به هوای سرد اطراف تکه‌ی یخ، ابر نازکی تشکیل می‌شود.


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی