برای دیدن خودت به جز آینه به نور نیاز داری

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت نور، انعکاس و آینه است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نور است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

آینه

چراغ قوه

شرح آزمایش

برای دیدن خودت، به غیر از آینه، به چیزدیگری هم نیاز داری. می‌دانی آن چیست؟

یک آینه بردار و داخل یک کمد برو و در آن را ببند. آیا می‌توانی در تاریکی خودت را ببینی؟

برای اینکه خودت و هرچیز دیگری را ببینی، نور لازم است

وقتی می‌توانی همه چیز را ببینی که نور به چشم‌هایت بخورد، وقتی نور نباشد، فقط سیاهی را می‌بینی...

نور به شکل‌های مختلف است: خورشید، لامپ‌های الکتریکی، لامپ‌های فلورسنتی، لامپ‌های نئون، شمع و چراغ‌قوه.

با وجود همه‌ی این نورها اگر به آینه نگاه کنی می‌توانی خودت را ببینی؟ بله حتما

آینه‌ها نور را می‌گیرند و آن را به جای دیگر برمی‌گردانند یا منعکس می‌کنند. یک آینه‌ی دستی کوچک و یک چراغ قوه بردار. نور را به آینه بتابان و ببین آینه نور را به کجا برمی‌گرداند.

آنچه اتفاق می‌افتد

تو برگشتن نور را نمی‌بینی؛ اما می‌توانی تصور کنی که نور چگونه بر می‌گردد. آینه برای نور ماند یک سطح صاف است. وقتی که نور به آینه می‌خورد، به طور کامل برمی‌گردد. آینه هزاران نور را بلافاصله بر می‌گرداند و هر نور، هر بار به طول کامل برمی‌گردد.

نور فقط از آینه برنمی‌گردد، از هرچیزی که شما هم می‌بنید بر می‌گردد. وقتی نور از صفحه‌ی کتاب یا بلوز پدرتان برمی‌گردد، در جهت‌های مختلفی پخش می‌شود. بعضی از این نورهای پخش شده هم به چشم تو می‌خورند به همین دلیل می‌توانی صفحه‌ی کتاب یا بلوز پدرت را ببینی. به عبارت دیگر برای دیدین هر جسمی باید نور از منبع نور به جسم تابیده شود و نور از آن جسم برگردد و زمانی که برخی از نورهای پخش شده و برگشته به چشم تو می‌خورند آنگاه تو می‌توانی آن جسم را ببینی...

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی