قایق گردویی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۵ تا ٨ سال

شرح کاردستی

سلام دوست من


کاردستی یکی از رشته های مهم در رشد خلاقیت کودک است . کاردستی با دوریختنی ها به بچه ها فرصت تجزیه و تحلیل محیط اطرافشان را می دهد تا از همه چیز استفاده خلاقانه بکنند.وسایل مورد نیاز"

1.پوست گردو

2.کاغذ کادو

3.چسب  حرراتیبرای تهیه کاردستی  برای پوست گردو ها یا همان قایق ها با کاغذ کادو و چسب حرارتی بادبانی درست می کنیم..

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی