پدیده‌ی شکل‌گیری رنگین کمان را روی کاغذ بیاورید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

دو برگه‌ی کاغذ A4

ماژیک

کاور پلاستیکی کاغذ

شرح کاردستی

مانند نمونه روی دو کاغذ رنگین کمان را بکشید دقت کنید که رنگین کمان در دو نقاشی باید کاملا مانند با هم باشند و وقتی روی هم قرار می‌گیرند کامل بر همدیگر منطبق باشند. اگر نمی‌توانید این کار را انجام بدهید روی یکی از کاغذ ها رنگین کمان را بدون رنگ آمیزی بکشید و سپس از آن یک کپی بگیرید.

در یکی از نقاشی ها هوای آفتابی را نقاشی کنید. در هوای آفتابی رنگین کمان را رنگ کنید و در دیگر هوای ابری و ابرهای باران‌زا را نقاشی کنید در این نقاشی رنگین کمان را رنگ نکنید.

دو کاغذ را روی هم بگذارید طوری که رنگین کمانی که رنگ نشده است و در هوای بارانی است روی نقاشی دیگر قرار بگیرد. هر دو را درون کاور پلاستیکی قرار دهید. به آرامی نقاشی بالایی را ا کاور بیرون بکشید. شما پدیده‌ی شکل‌گیری رنگین کمان را شبیه‌سازی کرده‌اید.


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی