پیکسل نمدی

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۶ تا ٨ سال

شرح کاردستی

سلام این سنجاق سینه می تواند هدیه به یاد ماندنی برای کودکتان باشد، و با توجه به اینکه خودتان این سنجاق سینه را درست می کنید ارزش هدیه چند برابر می شود. در ضمن کودکتان را با درست کردن کاردستی آشنا می کنید.

سنجاق سینه با نمد


وسایل لازم

نمد  در رنگ های دلخواه
نخ صورتی
نخ طوسی
نخ رنگی
مهره مشکی دو عدد
سنجاق قفلی
سوزن
قیچی
گچ
چسب حرارتی

مراحل ساخت

1. وسایل لازم برای شروع کار را تهیه کنید.2. با گچ روی نمد طوسی، شکل یک خرس را بکشید. روی نمد صورتی، لباس و دو عدد قلب  و روی نمد سفید، پوزه خرس را بکشید. سپس با قیچی آن ها را جدا کنید.

سنجاق سینه با نمد


3. لباس خرس را روی نمد طوسی که بدن عروسک است بگذارید و دور تا دور آن را با نخ صورتی مانند عکس بدوزید.

 سنجاق سینه با نمد


4. چشم های عروسک را با دو عدد مهره مشکی و نخ و سوزن روی نمد طوسی و سر جای مناسب بدوزید. روی نمد سفید که پوزه خرس است، با نمد مشکی برای عروسکتان بینی و با نخ مشکی دهان بگذارید.

سنجاق سینه با نمد


5. دور تا دور کار را با نخ طوسی بدوزید و فقط فضای کوچکی برای پر کردن عروسک از پنبه باقی بگذارید.

 سنجاق سینه با نمد


6. با چسب حرارتی، یک تکه نخ رنگی را به دست خرس بچسبانید و داخل خرس را از پنبه پر کنید.

سنجاق سینه با نمد

7. قلب ها روی هم بگذارید و دور تا دور آن ها را با نخ صورتی بدوزید، فضای کوچکی را خالی بگذارید و داخل قلب را از پنبه پر کنید. در مرحله قبل، به دست عروسک یک تکه نخ رنگی چسباندیم که سر دیگرش آزاد است. سر آزاد نخ را با  نخ و سوزن،  به قسمت پایینی قلب بدوزید.

سنجاق سینه با نمد


8. پشت خرس و پشت قلب را با چسب حرارتی، سنجاق قفلی بچسبانید.

سنجاق سینه با نمد

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : دوختی