فر فره نمدی

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال

شرح کاردستی
سلام


 کاردستی با نمد یکی از تکنیک های چشم گیر در هنر کارد با دست است. برای استفاده  از نمد هم می توان از دوخت هم از چسب حرارتی استفاده کرد.


مواد موردنیاز:

1.نمد

2.نخ و سوزن یا چسب حرارتی

3.قیچی

در ابتدا نمدی به اندازه مربع بریده شود و 4 گوشه آن را تا  نیمی از آن برش می دهیم و یکی در میان تا وسط تا می کنیم. حالا  یا می توانیم با چسب حررارتی بچسبانیم یا  مرواریدی به وسط آن بدوزیم.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : دوختی