قدرت و استحکام تخم مرغ

چند عدد تخم مرغ می‌تواند وزن شما را تحمل کند

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت فشار و عوامل موثر بر آن است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت فشار است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

یک شانه تخم مرغ(تعداد زیادی تخم مرغ)

شرح آزمایش

با احتیاط فراوان و با کمک از بزرگتر خود روی تخم مرغ‌ها بروید و روی آن‌ها بایستید.

چرا تخم مرغ‌ها نمی‌شکنند؟

انچه اتفاق می افتد...

پوست تخم مرغ از شاهکارهای بزرگ است. عملکرد آن باعث شگفتی انسان می‌شود. این پوست باید در مقابل قوا نفوذ‌پذیر باشد، چرا که جوجه‌ای که در نخم مرغ دارد رشد می‌کند همیشه برای تنفس به هوا نیاز دارد. پوست تخم‌مرغ باید آنقدر مستحکم باشد که وقتی مرغ برای مراقب از تخم مرغ ها روی آن‌ها می‌خوابد، نشکند و در عین حال باید آنقدر شکننده باشد که وقتی جوجه از داخل به آن نک می‌زند پوسته‌ی تخم‌مرغ بشکند و جوجه از آن خارج شود.

اگر شما فقط روی یک تخم مرغ بیاستید حتما می‌شکند  به پای شما آسیب می‌رساند. اما وقتی تعداد تخم مرغ‌ها را افزایش می‌دهید انگار دارید سطح مقطعی که قرار است نیروی وزن شما به آن وارد شود را زیاد می‌کنید. در این شرایط در صورتی که نیروی وارد شده به سطح یکسان باشد اگر سطح مقطعی که به آن نیرو وارد می‌کنید را زیاد کنید فشار کمتری به سطح وارد می‌شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی