ساخت یک قاب ساده‌ی رنگی

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

دو عدد کاغذ رنگی

مداد

خط‌کش

چسب نواری شفاف

قیچی

شرح کاردستی

مانند شکل به اندازه‌ی 4 سانتی‌متر از لبه‌ی هریک از کاغذها یک خط به موازات عرض کاغذ رسم کنید.

با احتیاط با قیچی آن‌ها را ببرید.

یکی از نوارهای بریده شده از کاغذ را بردارید و دو لبه را مانند شکل روی هم بیاورید و روی هم قرار دهید سپس چسب بزنید.

نوار رنگی دیگر را از داخل حلقه‌ی نواری قبلی بگذارنید دویار لبه‌ها را روی هم آورده و چسب بزنید. درست مانند زمانی که دنباله‌های بادکنک را می‌سازید.

حال دو حلقه‌ی نوار که به متصل شده است را نگاه کنید. شما باید آن‌ها را روی هم ثابت قرار داده و به کمک چسب آنها را ثابت نگه دارید. مانند شکل دو حلقه‌ی نواری را به هم بچسبانید طوری که دیگر نتوانند آزادانه حرکت کنند.

مانند شکل شیار کوچکی در یکی از نوارها ایجاد کنید و مانند شکل برش بزنید. سعی کنید برش شما به صورتی باسد که نوار از وسط قیچی شود.

در مرحله‌ی بعدی مانند شکل زیر برش دیگری در نوارها ایجاد کنید. شما به‌سادگی یک قاب کاغذی رنگی بسیار زیبا ساخته‌اید.


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی