جعبه چوبی

چاپ توسط ترانسفر

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٨ سال به بالا

تزئین جعبه چوبی با ترانسفر وتکنیک رنگ کهنه کاری
(ترانسفر:برچسب هایی که قابلیت چسبیدن به هر سطحی را دارند.)

شرح کاردستی
وسایل  لازم:

جعبه چوبی

طرح ترانسفر

رنگ اکلریک سفید و قهوه ای کهنه کاری

اسفنج یا پارچه

ظرفی از آب

ابتدا سطح در جعبه را دوبار رنگ سفید می زنیم وآستر سازی می کنیم.

سپس سطح پایینی را رنگ قهوه ای می زنیم.


سپس روی قسمت قهوه ای با اسفنج یا پارچه لکه های سفید می زنیم.

تا زمانی که رنگ سفید خشک نشده بارنگ قهوه ای روی آن را کمی می پوشانیم.
بعد قسمت سفید را به همین ترتیب رنگ می کنیم.

سپس طرح را در ظرف آب می اندازیم.دمای آب هم دمای اتاق باشد.

تا20 ثانیه صبر می کنیم تا طرح از سطح سفید جدا شود.


در آخر برای جلوگیری از آب و هوای زیر طرح با دستمال پارچه ای آن را خشک می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، مواد صنعتی ، پارچه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده) ، ثابت
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : فاطمه تاجیک
گردآورنده : فاطمه تاجیک
اجرا کننده : فاطمه تاجیک