سینی آشپزخانه فانتزی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۶ تا ۱٨ سال به بالا

با استفاده از ترانسفر سینی زیبا بسازیم.
(ترانسفر:برچسب هایی که قابلیت چسبیدن به هر سطحی را دارند.)

شرح کاردستیوسایل  لازم:

سینی چوبی

رنگ اکلریک آبی فیروزه ای

رنگ قهوه ای کهنه کاری

تثبیت کننده مایع(کیلر)

ترانسفر هوم دکور

ابر

آب
ابتدا کل سینی را توسط رنگ اکلریک آستر سازی می کنیم.(دوبار رنگ زدن)سپس طرح ترانسفر را برعکس گذاشته و با ابر های خیس روی آن را می کشیم.بعد کاغذ پشت آن را آرام برمی داریم.

با استفاده از رنگ قهوه ای بر روی لبه های کار تکنیک کهنه کاری را پیاده می سازیم.

برای تثبیت کار از کیلر مایع استفاده میکنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، مواد صنعتی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی
گردآورنده : فاطمه تاجیک