ساخت قلعه

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۶ تا ۱٨ سال به بالا

با استفاده از وسایل های ساده ماکت دیدنی بسازیم.

شرح کاردستی


وسایل  لازم:

بطری های پلاستیکی

سیم 

ورقه آلومینیوم

خمیر مجسمه سازی

رنگ 

  

ابتدا بطری ها را به یکدیگر چسبانده وانتهایشان را جدا می کنیم.با استفاده از سیم های آهنی یا لحیمی اسکلت ساختمانی را می بندیم.

سپس دور سیم ها را با کاغذ آلومینیوم می پوشانیم .

خمیر مجسمه سازی را به اسکلت اضافه می کنیم.

تا دوروز صبر می کنیم که خمیر خشک شود.سپس رنگ آمیزی می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد صنعتی ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی
گردآورنده : فاطمه تاجیک