تابلوی لانه زنبوری

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٣ سال

توسط ترکیب رنگ ها روی کاغذ و شکل دادن تابلویی هنری ایجاد کنیم.

شرح کاردستی

وسایل لازم:

رنگ روغن

مقوا

پانچ طرح دار

چسب مایع

ابتدا در عرض یه مقوا رنگ های روغن را با  کاردک قرار می دهیم.سپس آن هارا تا انتهای مقوا با مقوایی محکم ودولایه می کشیم.

صبر می کنیم تا رنگ ها خشک شود. بعد با استفاده از پانچ از رنگ های مختلف آن کاغذ های زیادی میبریم.

در آخر در یک مقوای مشکی آنهارا کنار یکدیگر می چسبانیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد صنعتی ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده ، ثابت
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : فاطمه تاجیک
گردآورنده : فاطمه تاجیک
اجرا کننده : فاطمه تاجیک