شمع و پروانه

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

تزئین شمع با ترانسفر و نقطه کوبی
(ترانسفر:برچسب هایی که قابلیت چسبیدن به هر سطحی را دارند.)
(نقطه کوب:خمیر هایی که در تیوپ ها قرار دارند و به صورت مروارید خشک می شوند.)

شرح کاردستی


وسایل لازم:

شمع در ابعاد دلخواه

طرح ترانسفر

نقطه کوب

ظرفی از آبسپس طرح مورد نظر را بریده و در داخل آب با دمای اتاق می اندازیم.بعد از 20 ثانیه طرح از کاغذ زیرین خود جدا شده وآن را با دقت روی شمع بچسبانید به طوریکه زیرآن هوا نباشد.حال با استفاده از خمیرهای نقطه کوب روی شمع طرح می زنیم.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد صنعتی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : فاطمه تاجیک
گردآورنده : فاطمه تاجیک
اجرا کننده : فاطمه تاجیک