صندوقچه تزیینی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٧ سال

صندوقچه با تکنیک دکوپاژ ونقطه کوب
(نقطه کوب:خمیر هایی که در تیوپ ها قرار دارند و به صورت مروارید خشک می شوند.)

شرح کاردستی


وسایل  لازم:

صندوقچه چوبی

چسب دکوپاز

رنگ اکلریک سفید 

کاغذ نازک با هر طرحی

قلمو تخت 

نقطه کوب رنگیابتدا اگه صندوقچه دارای زاییدگی بود توسط سمباده آن را صاف می نماییم سپس با رنگ اکلریک دوبار رنگ میکنیم (مرحله آسترسازی)سپس تمام سطح بیرونی را با استفاده از چسب دکوپاژ وقلمو می پوشانیم و کاغذ تزیینی را روی آن می چسبانیم.بعد از خشک شدن هم یک بار دیگر چسب دکوپاژ را می زنیم.سپس بااستفاده از خمیرهای نقطه کوب روی صندوقچه را تزیین می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، مواد صنعتی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : فاطمه تاجیک
گردآورنده : فاطمه تاجیک
اجرا کننده : فاطمه تاجیک