سوزن را در هوا نگه‌دار

مغناطیس

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت مغناطیس است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت مغناطیس است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

سوزن

نخ

کتاب

آهن‌ربا

شرح آزمایش

سوزنی را نخ کن و نخ را به دور کتابی ببند. و سوزن را بالای کتاب قرار بده.

سوزن را به کمک آهن‌ربا نگه‌دار و آهن‌ربا را مستقیما به سمت بالا ببر.

خیلی آهسته آهن‌ربا را از بالای سوزن جدا کن.

همانطور که مشاهده می‌کنید سوزن در هوا ایستاده است

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی