قایقی که با صابون کار می‌کند

دسته : علمی

مولکول‌های آب با قدرت بسیار زیاد در مجاورت هم قرار گرفته‌اند. این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های مایعات است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی کشش سطحی(که از جمله ویژگی‌های مربوط به مایعات است) است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

ورق آلومینیومی نازک با کاغذی

تکه‌ی صابون

آب

شرح آزمایش

یک ورقه‌ی آلومینیومی یا کاغذی نازک بردار.

با آن یک قایق کوچک بساز.

از صابون تکه‌ای ببر، صابون را پشت قایق قرار بده و مطمئن شو که با سطح آب تماس پیدا می‌کند.

قایق را در سطح آب شناور کن. قایق به کار افتاد.

قایق از سطح صابونی آب، به طرف آب پاکیزه حرکت می‌کند.می‌دانی چرا؟

چون کشش آب پاک نیروی بیشتری دارد.

تو با انجام دادن این آزمایش اثبات کرده‌ای که نیروی کشش آب پاکیزه (کشش مولکول‌های آب قبل از این‌که به آن‌ها صابون اضافه کنید )  بیشتر از نیروی کشش سطحی بین مولکول‌های آب صابونی است.

انچه اتفاق می افتد...

آب بر روی سطح خود "پوسته‌ای" تشکیل می‌دهد. این "پوسته" را مولکول‌های آبی ایجاد می‌کنند که با نیروی زیادی به طرف یکدیگر جذب می‌شوند. این نیرو کشش سطحی نام دارد. مولکول‌های آب با قدرت بسیار زیاد در مجاورت هم قرار گرفته‌اند.

همانطور که در این آزمایش مشاهده کردید، نیروی کشش سطحی مولکول‌های آب بیشتر از نیروی کشش سطحی مولکول‌های آب صابونی است.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی