ماهی اریگامی

دسته : کاغذ سازی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ٨ سال

شرح کاردستی

سلام دوستان خوبم

اریگامی هنر ساده تا کردن کاغذ است اما همین تا کردن های ساده باهم ترکیب می شوند و ترکیب های گوناگون و زیبایی را را به وجود می آورند که برای کودکان و حتی بزرگسالان جذاب است.

نام کاردستی : ماهی اریگامی

گروه سنی : الف ، ب ،ج

مواد مورد نیاز:

  1. کاغذ رنگی به رنگ دلخواه

  2. قیچی

ابتدا مربع 10×10 را برش می زنیم . در هر کاردستی اریگامی این دو مرحله ابتدا تکرار می شود چون حتما از خطوط حاصل از تا شدن استفاده می گردد.

پس مربع را به شکل های زیر تا می کنیم تا حالت + ایجاد شود.

در این مرحله دو گوشه مثلث را مانند تصویر زیر رو به بالا تا می کنیم.

لوزی را به سمتی که باز است به سمت خود می گذاریم و فقط مثلث بالا را را به سمت بالا تا می کنیم.

در این مرحله مثلث های بالایی را به شکل زیر تا می زنیم.

یکی از مثلث های پایین را تا نصفه و تا جایی که نیم سانت یا کمتر مانده به مثلث بالا برسد تا می زنیم.

و بعد آن نیم سانت را هم رو به بالا تا می کنیم.

اینجا برای دم ماهی باید مثلث باقی مانده را تا نصفه و تا وسط قیچی کینم و مراقب باشیم تا پاره نشود و دم ماهی جدا نشود.

برای شکل گیری دم دو مثلث را روی هم تا می کنیم . در آخر مانند کلاه دستمان را داخل مثلث بالا می کنیم و آن را روی هم تا می کنیم تا به شکل زیر ماهی شود. به سلیقه خودتان می توانید برای آن چشم بگذارید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو