آدم برفی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ سال

هدف از ساخت این کاردستی پرورش خلاقیت و افزایش مهارت دست ورزی و تطابق چشم با دست و افزایش اعتماد به نفس کودک است.

شرح کاردستی

وسایل لازم برای ساخت این کاردستی

کاغذ یا مقوا یا پارچه مشکی برای زمینه کاردستی

شش عدد دکمه برای چشم‌ها و بینی و دکمه لباس آدم برفی

کاغذ رنگی قرمز برای لب

کاغذ آبی برای کلاه

پنبهدو تکه از پنبه را جدا می‌کنیم

یکی کوچک و یکی بزرگ

توی دست گلوله می‌کنیم و با چسب  می‌چسبانیم وسط کار

گلوله بزرگ برای تن و کوچک برای سر آدم برفیکمه هایی که برای چشمها و بینی آدم برفی درنظر گرفته ایم روی صورتش می چسبانیم.
و دکمه های لباس ادم برفی را هم روی تنش می چسبانیم.شکل کلاه را روی کاغذ آبی می‌کشیم

رنگ کرده و دور‌بری می کنیم و روی سر آدم برفی می‌چسبانیم.


دهان آدم برفی هم آماده می کنیم.


این هم یک آدم برفی خندان.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : الیاف گیاهی ، پارچه ، دکمه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری