کمربند لباس با روبان

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی
الگوی بالا را بر روی روبان اندازه بزنید و بر اساس آن مراحل دوخت کمربند را مانند تصاویر زیر انجام دهید.وسط روبان را کوک های بزرگ و شُل بزنید.و نقاطی را که با خط کش به یک اندازه علامت زده اید را جدا به هم کوک بزنید.(مطابق شکل زیر)نخی که از وسط روبان رد کرده بودید را به آرامی بکشید تا به شکل زیر برسید. توجه داشته باشید که نخ نباید زیاد کشیده شود و خیلی جمع شود.این فرم را بر روی لباس  منطبق کنید و به لباس تزئینی ساده و مختصر اضافه کنید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : روبان
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : دوختی