وارمر کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

بر روی یک کاغذ رنگی یک دایره بکشیدو آن را از چهار جهت تا بزنید.و شکل گلبرگ ها را بر روی یک تا ی آن بکشید و برش بزنید. دایره را باز کنید.حالا شکل کامل گل را دارید.دوباره گل را از روی همان خط تاها تا بزنید و طرحی مانند شکل بالا بر روی آن بکشید .و برش بزنید. می توانید برای این که احتمال خطای شما پایین بیاید از الگو استفاده کنید . بدین ترتیب که بر روی کاغذ دیگری طرح را پیاده کنید . کاغذ الگو را بر روی یکی از گلبرگ های گل که اکنون تا زده اید قرار داده و باتوجه به الگو برش بزنید.حال با قرار دادن وارمر در وسط این گل ها جلوه خاصی به این گل ها بدهید.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ترکیبی (پیچیده)