قفس پرنده تزئینی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

بر روی یک مقوا، سه دایره بکشید و برش بزنید برای کف قفس پرنده در نظر بگیرید.چهار برش باریک از روی مقوا بزنید. و مانند شکل زیر بر روی هم منطبق کنید.از مرکز به هم بچسبانید و سر آزاد هر مقوا را به قسمت پایین قفس ،دایره هایی که قبلا ساخته ایدمتصل کنید.و با چسب مایع بچسبانید.قبل از اینکه قفس را به طور کامل ببندید هر شکل و تزئینی که می خواهید داخل آن قرار دهید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی