گل سنبل

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

یک رول از کاغذ کشی  به مانند شکل زیر تا بزنید. و آن را اندازه گذاری کنید.اندازه ها نزدیک به هم باشند. سپس رول را باز کنید و هر کدام از برش ها را به آرامی حالت داده و فر کنید. با کشیدن خودکار یا یک میله به دور برش ها می توانید یک حالت فر بسازید.این کار را به آرامی انجام دهید که کاغذ پاره نشود.
رول که تمامی برش های آن فر شده را به دور سیم گل سازی بچرخانید.و در نهایت آن را بر روی ساقه محکم کنید.و با یک رنگ دیگر از کاغذ کشی، برای گل سنبل یک کاسبرگ بسازید. تا طبیعی تر شود.شاخه های سنبل را داخل گلدان قرار دهید.
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی