سبد با نی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


تعدادی نی نوشابه تهیه کنیدو بافت آن را مانند شکل زیر آغاز کرده و ادامه دهید.
مراحل بافت سبد را که پیش می برید، در هر مرحله با استفاده از گیره کاغذ یا گیره چوبی لباس آن  بخشی را که نمی بافید را  نگه دارید تا گره ها باز نشود و شما بتوانید به بافت قسمت های دیگر بپردازید.می توانید از ترکیب رنگ نی ها استفاده کنید.بعد از اتمام بافت سبد که به سلیقه شما برای ادامه دادن ارتفاع سبد بستگی دارد، اضافه های آن را برش بزنید.از این سبد ها به عنوان سبد لباس و یا سبد عروسک های خود می توانید استفاده کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : نی نوشابه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : بدون اتصال