خرس جورابی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

 با استفاده ی مجدد از جوراب های  بدون استفاده می توانید عروسک های زیادی بسازید.

برای ساخت این عروسک خرس به وسایل زیر نیاز دارید.

1-جوراب بدون استفاده

2- نخ و سوزن و قیچی

3- دکمه 

4- ماژیک

5- پنبه  یا خورده پارچهبر روی جوراب با ماژیک بخش های مختلف بدن عروسک خود را بکشید و برش بزنید.قسمت هایی از بدن که باید پر شود را با پنبه یا خورده پارچه پر و حالت دار کنید تا فرم بدن خرس را بگیرد .
مانند شکل پیش بروید و هر جا که نیاز به دوخت دارد را بدوزید.

در انتها با پارچه یا جورابی با رنگ دیگر صورت را کامل کنید و برای عروسک با دکمه چشم و دماغ بگذارید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : دکمه ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : دوختی