چراغ مقوایی

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


روی یک کاغذ طرح و الگوی  پایین را بکشید . و آن را بر روی مقوای گرم بالا یا بر روی ورقه فلزی انتقال دهید.و اطراف آن را برش بزنید.

دو طرف گستره را به یکدیگر نزدیک کنید. و به هم متصل کنید.

بر روی آن در صورت تمایل رنگ بکشید . اگر از ورقه فلزی استفاده کرده اید، بر روی رنگ ماده ترک بزنید تا حالت ترک و کهنگی بگیرد.

و در انتها با گل و برگ چراغ را تزئین کنید.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی