ساخت چتر تزئینی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای چتر شما به وسایل زیر و مفتول هایی به شکل زیر نیاز دارید که می توانید آن ها را از فروشگاه های لوازم ساختمانی استفاده کنید.مفتول ها را مانند شکل زیر ، شبیه چتر شبیه سازی کنید. و مفتول ها را به یکدیگر متصل کنید.
سپس نخ ها را از لابه لای مفتول ها رد کنید . نخ ها را در هر مرحله بکشید تا سفت و محکم شوند و ایستایی خوبی داشته باشند.و نخ ها به صورت آویزان باقی نمانند.قسمت پایینی چتر را می توانید با یراق و یا تور تزئین کنید.مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : ریسمانی ، دوختی