ایده هایی برای توپ های کاغذی

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

شرح کاردستی

یکی از ایده های آویز برای جشن ها و یا تزئین اتاق به شکلی منحصر به فرد استفاده از توپ هایی با نقوش هندسی است.

 برای نمونه برای رسیدن به شکل و فرم توپ های متنوع باید به فرم هندسی موجود در شکل های زیر برسید. و از بافت کاغذ ها در دل یکدیگر این آویز را بسازید.فقط خاطرتان باشد که هر مرحله از بافت کاغذ را با گیره چوبی محکم کنید.مانند شکل زیر:مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : بدون اتصال