دستبند گل

دسته : علمی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

دستبند مفتولی

برای ساخت این دستبند به وسایل زیر نیاز دارید.

  • سیم مفتول
  • انبر دست
  • لاک ناخن

با مفتولی که دارید یک گل چهار برگ یا با تعداد برگ بیشتر درست کنید.برای ساخت گل چهار برگ می توانید از دو انبر نیز استفاده کنید. به راحتی 2 انبر را در یک دست نگه دارید و با دست دیگر مفتول را به دور آن ببندید.

انتهای آن را محکم کنید  تا از هم جدا نشود.

ایده خوبی است که گلبرگ را که در آخر ساخته شده است، ببرید، زیرا پایداری آن کم است. سیم کوتاه را نگه دارید و در اطراف ساقه گل دو مرتبه محکم بپیچید. تعداد گلبرگ ها را به دلخواه می توانید کم و زیاد کنید.لاک ناخن به  رنگ دلخواه انتخاب کنیدو سپس آن را با کشیدن قلم موبر سطح گلبرگ ها  می توانم روی گل  رابپوشم این عمل با توجه به خاصیت کشش سطحی مساحت گلبرگ ها را می پوشاند. بنابراین به ویسکوزیته های مختلف  می توانید آن را آزمایش کنید.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال