پاپیون ٣

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

با استفاده از روبان طرح دار می توانید بر اساس الگویی که در شکل مشاهده می کنید این روبان را بسازید.

از یک روبان نوارهای کوتاه و یک اندازه را علامت بزنید.به آن ها مانند شکل زیر با دست فرم داده و دو به دو بر روی یکدیگر قرار دهید و با نخ کوک زده و در مرکز پاپیون را جمع کنید.و با نخ به دور آن بپیچید.
روبان دیگری را مانند شکل زیر از طول تا کنید و گره بزنید. و دوباره این روبان گره زده را بر روی پاپیون ، قسمت مرکزی آن  قرار داده و در پشت پاپیون محکم کنید.مشخصات کاردستی
مواد لازم : روبان
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : دوختی