آویز گل کاغذی

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

با داشتن کاغذ رنگی و چسب و یک توپ اسفنجی شما می توانید این آویز را بسازید.

مانند شکل داده شده طرح گل را بر روی کاغذ رنگی بیندازید.و برش بزنید.گلبرگ ها را از وسط تا بزنید. سپس تعدادی از آن ها را بر روی هم منطبق کرده و بچسبنید.طوری بر روی هم منطبق کنید که گلبرگ ها یکدیگر را نپوشانند.مرکز آن را با هر وسیله ی تزئینی که دارید بپوشانید. مانند مروارید یا پولک یا مهره و یا...

دز نهایت آن ها را بر روی توپ اسنجی متصل کنید. از ایتن گل برای تزئینات دیگر می توانید استفاده کنید.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی