طرح قلبی۱٠

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

با داشتن نیمی ازالگوی اشکال می توانید کل شکل را ساخت که با قفل شدن در هم کامل می شوند. با داشتن دانش و شناخت آن ها می توانید کارهای زیادی انجام دهید.

مانند: ساخت و تزئین کارت های تبریک، برای تزئین روی بسته بندی های کاغذی، و یا  لبه دادن به بسته بندی های کاغذی، که توسط آن ها می شود در هم قفل شوند. تزئین بر روی روزنامه دیواری یا تقویم های دیواری و برنامه های درسی که بر روی مقوا ، خودتان می سازید.و ...

خلاقیت و متفاوت بودن نکته ی بسیار مهم این نوع اشکال به شمار می آیند.در نتیجه باشناخت از شیوه ترسم گستره ها و پس از انجام این الگو ها شما می توانید به نتایج جدید و جالبی برسید.

از طرفی آشنایی این گستره های مختلف، به شما در درک هندسه احجام کمک می کند.

در زیر نمونه ایی از این گستره دیده می شود.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : بدون اتصال