پدیده روییدن

دسته : علمی

تمامی گیاهان برای رشد به رطوبت و نور خورشید نیاز دارند. وقتی آب به تخم چمن نفوذ می‌کند غذا در تخم تولید می‌شود و تخم می‌روید. بعد از اینکه تخم چمن رویید، به آب نور احتیاج دارد تا رشد کند و زنده بماند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

خاک

لیوان پلاستیکی بلند

مداد رنگی

کاغذ

چسب

آب

قیچی

نور آفتاب

تخم چمن

شرح آزمایش

نقاشی بکشید و نقاشی‌های خود را روی لیوان‌ها بچسبانید.

خاک را درون لیوان‌های پلاستیکی بریزید. روی خاک تخم چمن‌ها را بپاشید.

بر روی خاک و تخم چمن‌ها آب بریزید.

لیوان‌ها را در کنار پنجره قرار دهید تا نور آفتاب به آن‌ برسد. چندین روز صبر کنید.

بعد چند روز مشاهده می‌کنید که تخم چمن‌ها سبز شده‌اند

به گیاه‌سبز شده آب بدهید و مدت صبر کنید

همانطور که مشاهده می‌کنید گیاه شما رشد کرده است و بلندتر شده است.

با استفاده از قیچی  گیاه را حرص کنید و کوتاه کنید

انچه اتفاق می افتد...

تمامی گیاهان برای رشد به رطوبت و نور خورشید نیاز دارند. وقتی آب به تخم چمن نفوذ می‌کند غذا در تخم تولید می‌شود و تخم می‌روید. بعد از اینکه تخم چمن رویید، به آب  نور احتیاج دارد تا رشد کند و زنده بماند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی