گل کاغذی

دسته : کاغذ سازی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

تعدادی کاغذ رنگی  را تهیه کنید.از کاغذ رنگی عدادی دایره اندازه زده و برش بزنید.بر روی برش های دایره طرح مارپیچ بزنیدو از روی خط برش بزنید.
حال هر برش مارپیچ را مانند شکل به صورت گل در آورید.این گل را برای تزئینات مختلف می توانید استفاده کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده