گل داودی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت گل های داودی شما نیاز دارید به:1- مقداری پوست پسته که شسته شده و خشک شود.

2-چسب تفنگی

3- یک عددCD

4- اسپری رنگ

شیوه کار بسیار ساده است . و مقداری دقت و حوصله نیاز دارد.پس یک CD بردارید و مانند شکل از مرکز دایره شروع به گذاشتن و چسباندن پسته ها به یکدیگر کنید.
سپس با استفاده از اسپری رنگ می توانید آن را رنگ آمیزی کنید.مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی