گل دستمال کاغذی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

برای ساخت گل دستمال کاغذی به وسایل زیر نیاز دارید.

1- دستمال کاغذی

2-ماژیک

3- قیچی

4-گیره سر

دستمال را مانند باد بزن تا بزنید( یکی از رو یکی از زیر.)

وسط دستمال را مانند شکل ،یک  گیره سر قرار دهید.

کناره های دستمال را رنگ آمیزی کنید.و بگذارید خشک شود.دستمال را از هم باز کنید تا شکل گل بگیرد.مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی ، ریسمانی