پاپیون طبقه ایی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای ساختن این پاپیون طبقه ایی شما به روبان های ساتن و توری با سه سایز مختلف نیاز دارید.

با هر کدام از روبان ها پاپیونی بزنید. و بر روی هم منطبق کرده و بدوزید.و قسمتی را که جای دوخت باقی مانده ، مانند شکل با روبان دیگری بپوشانید. حال این روبان را در تزئینات مختلف می توانید استفاده کنید.مشخصات کاردستی
مواد لازم : روبان
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : دوختی