گل رُز آبی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستیبرگ ها را مطابق شکل بر روی کاغذ رنگی بکشید و برش بزنید .با قیچی و یا یک میله بار یک بر سطح کاغذ با فشار بکشید تا سر گلبرگ ها حالت بگیرد. و مطابق شکل مراحل بعدی را پیش ببرید.

برای ساقه هم از سیم گل سازی و یا مفتول های باریک هم می توانید استفاده کنید.

انتخاب رنگ گل با توجه به دکوراسیونی که دارید باشد.

این الگو برای ساخت گل بر روی پارچه و کاغذ کشی نیز مناسب و کارآمد است.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی ، ریسمانی