دسته گل رُز

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


گل ها را با توجه به تصویر که مرحله به به مرحله در تصویر نشان داده شده است بسازید.

پانچ گل و برگ به شما در راحت تر شدن ساخت گلبرگ ها و برگ ها کمک زیادی می کنند. اما اگر پانچ در دسترس تان نیست می توانید با استفاده از کاغذ و مداد طرحی بر روی کاغذ از گل را بکشید و ار آن به عنوان الگو استفاده کنید که باقرار دادن الگو بر روی مقوا و یا پارچه می توانید گل های یک اندازه و به هر تعدادی که بخواهید داشته باشید.
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی