گیره سر پروانه

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای ساختن گیره سری متفاوت و زیبا باید به شیوه زیر عمل کنید.دو تا پارچه را مانند شکل به هم بدوزید. در دو رنگ مختلف کار را جذاب تر می کند. و بعد از آن همانطور که در شکل نشان داده شده ، به تا زدن پارچه بپردازید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : دوختی