فرایند نفوذ رنگ‌ها در آّب

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

ظرف با دهانه‌ی بزرگ و طول بلند

فوم دست‌شویی

رنگ در انواع مختلف(برای مثال رنگ آبی، زرد و قرمز)

آب

قطره چکان

شرح آزمایش

آب را درون ظرف بریزید و مانند شکل سطح آب را با فوم پر کنید

با استفاده از قطره چکان رنگ‌های مختلف را روی فوم بچکانید و اندکی صبر کنید.

نفوذ و حرکت زیبای رنگ‌ها را داخل آب مشاهده کنید.

آنچه اتفاق می افتد...

رنگ و آب  بر اثر فرایند آهسته‌ای به نام نفوذ، باهم مخلوط می‌شوند. وقتی ابتدا رنگ آبی را در ظرف می‌ریزید. در ابتدا مولکول‌های رنگ دور همدیگر جمع هستند. سپس مولکول‌های رنگ آرام آرام در آب پخش می‌ شوند و در مولکول‌های آب حل می‌شوند هرچه رنگ بیشتری در ظرف بریزی و رنگ در مولکول‌های آب بیشتر نفوذ کند، رنگ آب روشن‌تر می‌شود زیرا رنگ بیشتر و بیشتر پخش می‌شود. تکان دادن یا هم‌زدن آب و جابه‌جا کردن سبب می‌شود که سرعت نفوذ بیشتر شود و مولکول‌ها سریع‌تر به اطراف حرکت کنند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی