آویزهای رنگی

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

کاغذهای رنگی( در اینجا 4 رنگ سفید قرمز آبی و زرد انتخاب شده است از هر کدام 10 عدد)

قیچی

چسب کاغذی

مقوا

شرح کاردستی

مانند شکل یک کاغذ بردارید و رو خط‌های فرضی که در شکل زیر مشخص شده است چسب کاغذی را بکشید. 

این بار یک کاغذ به رنگ زرد بردارید و روی کاغذ دیگر بگذارید دست خود را روی کاغذ بکشید تا کاغذ زرد به کاغذ زیرین بچسبد

این بار در جای خط‌های مشخص شده در شکل زیر چسب کاغذی را بکشید. و کاغذ به رنگ قرمز را روی آن بچسبانید.

و این کار را بارها تکرار کنید. ترتیب‌ کاغذهای رنگی را که می‌گذارید رعایت کنید. این کار را تا زمانی انجام دهید که کاغذ رنگی‌های شما تمام شود.

مقوا را به شکل دایره برش بزنید و سپس آن را مانند شکل نصف کنید. یکی از نیم دایره‌ها را روی کاغذ‌ها بچسبانید.

با استفاده از قیچی دورتاردور مقوا را ببرید. نیم دایره‌ی دیگر را به پشت کاغذ‌های بریده شده بچسبانید.

نیم‌دایره‌های مقوایی را به همدیگر برسانید و به هم بچسبانید.

آویزهای رنگی  شما آماده است از آن‌ها برای تزیین اتاق خود استفاده کنید.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی