لوسر پروانه

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستیبرای ساخت این لوسر به وسایل زیر نیاز  دارید که در تصویر هم آمده است.

1-پایه لوسر 

2- ورق کالک

3-مفتول و زنجیر

4-قیچی ،انبر، ماژیک و طرح آماده یا الگوی پروانه (شما می توانید هر طرحی که دوست دارید را بر روی یک کاغذ بکشید و از آن به حنوان الگو استفاده کنید.


طرح یا الگو را بعد از کشیدن زیر کاغذ کالک بگذارید و آن را به تکرار بر روی کاغذ کالک بیندازید. و برش بزنید. 
بر روی هر کدام سوراخی تعبیه کنید. زنجیر ها را از آن عبور دهید.زنجیر ها را به وسیله مفتول ها به پایه لوسر بیاویزید.مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده