گیره سر گل پارچه ایی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای ساخت این گیره سر ابتدا باید ابتدا گل پارچه ایی را تهیه کنید. در نتیجه برای درست کردن گل باید به شیوه زیر عمل کنید.

بر روی پارچه تعدادی دایره بکشید و قسمت منحنی آن را کوک شُل بزنید.و نخ را درنهایت بکشید.و گلبرگ ها را مانند شکل به یکدیگر متصل کنید.یک گل سه برگ و یک گل پنج برگ بسازید.بر روی آن ها نگین بچسبانید.و از پشت گل آن را به گیره متصل کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی ، ریسمانی